Rodalia.info offers real-time information on trains that provide service users via Twitter.

You can follow any incidents from this website or via the various Twitter accounts. We also encourage you to report the status of the network using the hashtags #rod1, #rod2, #rod3, #rod4, #rod7, #rod8, #fgcvall, #fgcllo, #regnord, #regsud on Twitter.

[+info]

Informació Transmet

http://www.3cat24.cat/transportpublic/

Rodalies R2

Sant Vicenç de Calders - Vilanova i la Geltrú - Granollers - Maçanet

1 day ago Un cop els tècnics d'Adif han solucionat la incidència que afectava les instal·lacions d'El Prat de Llobregat, recuperació progressiva via @gencat

1 day ago Una incidència que afecta les instal·lacions d'el Prat de Llobregat afecta la freqüència de pas dels trens de les línies R2 Sud, R2 i via @gencat

6 days ago Per obres d'infraestructura d'Adif, s'interromp la circulació dels tres últims trens del dia entre Castelldefels i Vilanova i la Geltr via @gencat

2 weeks ago Des de l'1 de juny, s'augmenta l'oferta a l'estació de Platja de Castelldefels amb 20 noves parades durant els caps de setmana i festi via @gencat

3 weeks ago Un cop solucionada la incidència entre les estacions de Sitges i Garraf es normalitza la circulació en el tram afectat. Recuperació pr via @gencat

3 weeks ago Per incidència a instal·lacions d'Adif entre Sitges i Garraf es circula en via única. Oferta de dos trens per sentit i hora a l'R2 sud via @gencat

3 weeks ago Un cop solucionada la incidència entre les estacions de Cunit i Vilanova es normalitza la circulació en el tram afectat. Recuperació p via @gencat

3 weeks ago Per avaria de senyalització entre Cunit i Vilanova, es registren demores a l'R2 Sud i Regionals Sud que circulen en aquest tram. Tècni via @gencat

3 weeks ago Un cop solventada incidència d'un tren a passeig de Gràcia, queda normalitzada la circulació al tram afectat. Recuperació progressiva via @gencat

3 weeks ago Per una incidència en un tren a l'estació de passeig de Gràcia, alteracions a la freqüència dels trens que circulen per aquest tram, r via @gencat

3 weeks ago Restablerta la circulació de trens, progressiva normalització dels horaris i freqüències de pas via @gencat

3 weeks ago A causa de l'atropellament d'una persona es troba interrompuda la circulació de trens entre Granollers Centre i Cardedeu. Servei alter via @gencat

3 weeks ago A causa de l'atropellament d'una persona es troba interrompuda la circulació de trens entre Granollers Centre i Cardedeu. via @gencat

4 weeks ago Solucionada incidència tècnica entre Garraf i Castelldefels. Recuperació progressiva del servei. via @gencat

4 weeks ago Incidència solucionada, s'està recuperant la freqüència habitual dels trens. via @gencat

4 weeks ago Per incidència tècnica entre Garraf i Castelldefels circulació fora d'horari habitual. Tècnics d'ADIF treballant en la resolució de la via @gencat

1 month ago Derivat de la incidència provocada per robatori de cable, només es presta servei entre Maçanet Massanes i Montcada amb irregularitat. via @gencat

1 month ago Un Robatori de cable ha provocat una sobretensió a les instal.lacions de telecomandament de circulació afectant de forma generalitzada via @gencat

1 month ago Aquesta matinada una sobretensió a l´enclavament de Montcada Bifurcació està afectant de forma generalitzada al servei de Rodalies de via @gencat

1 month ago Per robatori de cable afectació en el servei de Rodalies. A causa d'aquest acte vandàlic es circula en via única entre Granollers Ce via @gencat

1 month ago Des de l'inici de servei fins les 07.10h, un nou robatori de coure ha afectat la circulació de trens R2 nord i R11. Recuperació progre via @gencat

1 month ago Per limitacions de velocitat establertes per Adif a conseqüència de la intensitat de les pluges caigudes en les zones del Garraf i Bai via @gencat

1 month ago Per una incidència en instal·lacions entre Prat de Llobregat i Bellvitge es poden produir detencions i augment del temps de recorregut via @gencat

1 month ago Ha quedat resolta la incidència causada per actes vandàlics que afectava el tram Mollet St. Fost - Granollers Centre i els trens circu via @gencat

1 month ago Un nou robatori de coure obliga a circular en via única entre Mollet i Granollers centre, el que provoca demores que poden superar els via @gencat

1 month ago Un nou robatori de coure obliga a circular en via única entre Mollet i Montmeló, el que provocarà demores que poden superar els 20 min via @gencat

1 month ago Derivat de les obres de millora d'infraestructura entre Garraf i Sitges, els trens poden circular fora del seu horari, així com romand via @gencat

1 month ago Derivat d'un problema informàtic, la megafonia de les estacions no funciona correctament. Es prega mirar la informació en els teleind via @gencat

1 month ago Per obres de millora que realitza Adif,l'últim tren de dissabte 20 d'abril amb destinació Granollers Centre i el primer de diumenge 21 via @gencat

1 month ago Per una incidència ja solventada per als tècnics d'Adif que afectava les instal·lacions del túnel de Passeig de Gràcia, els trens d'aq via @gencat

1 month ago Per una incidència ja solventada per els tecnics d'Adif que afectava a les instal·lacions de les estacions de Barcelona-Estació de Fra via @gencat

1 month ago Per una incidència que afecta a les instal·lacions de les estacions de Barcelona-Estació de França, Barcelona-Passeig de Gràcia i Barc via @gencat

1 month ago Una vegada tècnics d'Adif han reparat la incidència, es restableix el servei, amb recuperació progressiva de freqüències i horaris via @gencat

1 month ago Per incidència tècnica entre les estacions de Gavà i Bellvitge, els trens circulen fora del seu horari habitual amb irregularitat al s via @gencat

1 month ago Per incidència tècnica entre les estacions de Gavà i Bellvitge, trens de les línies R2 sud i regionals del corredor sud circulen fora via @gencat

2 months ago Restablerta circulació entre Girona i Celrà. Recuperació progressiva del servei. via @gencat

2 months ago Restablerta la circulació per les seves vies habituals al Prat de Llobregat, amb recuperació progressiva de freqüències i horaris via @gencat

2 months ago Derivat de l'atropellament d'una persona en l'estació d'El Prat de Llobregat, la circulació de trens d'aquesta línia es pot veure afec via @gencat

2 months ago Circulació en via única entre La Llagosta i Montcada Reixac per una avaria del sistema de senyalització. Aquesta incidència en la que via @gencat

2 months ago Per una incidència que afecta el sistema de senyalització entre El Prat i Bellvitge, es registren retards de 20 minuts de mitjana en e via @gencat

2 months ago .Resolta incidència al sistema de megafonia, Funcionant correctament. via @gencat

2 months ago Per una incidencia al sistema de megafonía, preguem que segueixin les indicacions dels panells frontals i laterals dels trens. via @gencat

2 months ago Per obres de millora que realitza Adif, s'interromp la circulació dels tres últims trens del dia de la línia R2-Sud entre Castelldefel via @gencat

2 months ago Per obres de millora de la infraestructura que realitza Adif a La Llagosta, fins a les 7:00h del diumenge 24 de març s'interromp la ci via @gencat

2 months ago Per una incidència entre Garraf i Gavà es veu afectada la circulació de trens en aquest tram, el que afecta serveis R2sud i trens Regi via @gencat

2 months ago Afectacions que poden superar els 60 minuts i freqüències d'origen i destí Vilanova suprimides, Sant Vicenç de Calders amb parada a to via @gencat

2 months ago Afectacions que poden superar els 45 minuts i freqüències d'origen i destí Vilanova suprimides, Sant Vicenç de Calders amb parada a to via @gencat

2 months ago Afectacions que poden superar els 45 minuts per una incidència tècnica entre Garraf i Gavà via @gencat

2 months ago Per obres de millora que realitza Adif, de dilluns a dijous s'interromp la circulació dels tres últims trens del dia de la línia R2-Su via @gencat

2 months ago R2 SUD Per obres de millora de la infraestructura ferroviària que realitza Adif, de dilluns a dijous s'interromp la circulació dels tr via @gencat

Fes servir #rod2 a twitter per informar de l'estat del servei, segueix-nos a @rodalia2